КАКО ДА ГО
УПОТРЕБУВАТЕ ОВОЈ КОДЕКС?

Кодексот на однесување обезбедува насоки за сите вработени од АДП Меѓународниот Периметар* како и на нашите трети страни, вклучувајќи добавувачи, партнери и клиенти со цел работење на етички начин и во согласност за законот.

Кодексот на однесување ги опфаќа “Нематеријалните Принципи на Усогласеност” развиени во нашата Политика за Етика и Усогласеност и Упатствата Против Поткуп/Корупција (УППК). Овие детални Упатства ќе бидат објавени не подоцна од Јуни 2018.

Кодексот на однесување не е наменет кон и не ја предвидува секоја ситуација. Тој обезбедува насоки во однос на тоа кое е правилното однесување.

Понатамошното ажурирање на ова прво издание ќе содржи додавање на нови правила.

*АДП Меѓународниот Периметар ги вклучува АДП Меѓународните седишта, подружници и акционери, канцеларии и заеднички вложувања, АДП Инжинери и неговите подружници,ТАВ Холдинг и неговите подружници.
За сите прашања поврзани со кодексот, контактирајте го:
вашиот линиски менаџер
АДП Меѓународниот Главен ревизор - Управување со ризик
Службеник за Усогласување и Квалитет– ТАВ Раководител на Внатрешна Ревизија
нашата посветена е-маил адреса:
ethic.compliance.international@adp.fr