HAKLAR VESORUMLULUKLAR

KAPSAM

ADP Uluslararası Bünyesi, küresel yasa ve yönetmelikler ile iç politika ve yönergelere uygun olarak dürüstlük, şeffaflık ve etik anlayış çerçevesinde iş yapmayı taahhüt eder. Uyumlu davranmak, ADP Uluslararası Bünyesindeki herhangi bir şirket için veya söz konusu şirketle çalışan herkes iççin her zaman uygun seçim olacaktır.

ADP Uluslararası uyum programı, 6 ana unsurdan oluşmaktadır:

1.Liderlerin ve üst yönetimin “Doğru Davranış” taahhüdü
2. Risk değerlendirmesi
3. Politikalar ve davranış kuralları
4. İletişim ve eğitim
5. İzleme
6. Yaptırımlar

ADP ULUSLARARASI BÜNYESIDAVRANIŞ KURALLARI

Uyum programımızın temelini belirleyen davranış kurallarımız: yasal ve etik kurallar, yönetmelikler, iş ile ilgili konular ve beklenen davranışlar olarak ifade edilmiştir. ADP Uluslararası Uyum Programı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış ve tümbirimlerde uygulamaya konulmuştur. Bu davranış kurallarına düzenli güncellemelerle yeni kurallar eklenecektir

DAVRANIŞ KURALLARININ UYGULANMASI

Davranış kurallarımız, ADP Uluslararası Bünyesinde görev alan tüm çalışanlar için geçerlidir:

- Üst yönetim
- Genel merkez çalışanları
- Yeni işe girenler
- ADP Uluslararası Bünyesi adına çalışan herkes (taşeronlar, geçici çalışanlar, vb.)

Davranış kurallarımız, dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz için de geçerlidir. Uyumluluk ve ahlaki davranış standartlarımıza uymayan şirketlerle iş ilişkilerini sona erdirme seçeneğini göz önünde bulundurulacaktırve mümkün olduğunda, üçüncü şahıslarla yaptığımız sözleşmelerin koşullarına uyumluluk kriterleri ve sınırlarını dahil edilecektir.

Kısacası, ADP Uluslararası Bünyesinin veya söz konusu Uluslararası Bünyesi ile çalışan herkesin, davranış kurallarımızı anlaması ve bunlara riayet etmesi beklenmektedir.

ADP ULUSLARARASI BÜNYESI ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Tüm ADP Uluslararası Bünyesi çalışanlarından (yeni çalışanlar da dahil olmak üzere) davranış kurallarımızı bilmesi, anlaması ve bunlara riayet etmesi beklenmektedir.

ADP Uluslararası Bünyesi, Uyumluluk ile ilgili bir eğitim sağlayacaktır. Belge, her ADP Uluslararası Bünyesinde her zaman danışılmaya hazırdır.Kuralların bilinmediğinin iddia edilmesi ya da bir meslektaşın veya yöneticinin böyle bir talimatta bulunduğunun belirtilmesi davranış kurallarına riayet edilmemesiiçin bir gerekçe oluşturamaz ve böyle ihlaller affedilemez/ affedilmeyecektir. Herhangi birADP Uluslararası Bünyesi çalışanı davranış kurallarımıza riayet edilmediği konusunda endişe duyuyorsa, bunu öncelikle bölüm müdürüne ve ardından idari müdüre açıkça söylemelidir. Alternatif olarak, bir çalışan istediğinde, aşağıdaki adrese e-posta göndererek doğrudan ADP Uluslararası Bünyesi uyum ekibiyle iletişime geçebilir: ethic.compliance.international@adp.fr.
Amacımız, ADP Uluslararası Bünyesinin veya ADP Uluslararası Bünyesi ile çalışan herkesin, doğal olarak ve kendiliğinden tamamen uyumlu bir şekilde hareket ettiği bir duruma ulaşmaktır.

ADP ULUSLARARASI BÜNYESI YÖNETICILERININ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

ADP Uluslararası Bünyesi yöneticileri, tutarlı ve net mesajlar vererek doğru davranışları yukarıdan aşağıya aktarmalıdır.Hem söylemleri hem de avranışlarıyla şirket çalışanlarına örnek olmalıdır.

Yöneticilerimiz, uyumlu olmanın artık sadece doğru şeyi yapmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda, riskleri en aza indirgemek, operasyonel mükemmelliyetçilik sağlamak ve mali açıdan başarılı olmak ile ilgili olduğunu bilmelidir. Bu bakımdan, Yöneticiler tutum ve davranışları ile çalışanlarına örnek teşkil etmelidirler.

Yöneticiler, ekiplerinden sorumlu olmakla birlikte ekiplerine karşı da sorumludur. Uyum kurallarınauygun hareket edilmesi için gerekeni yapmalıdırlar.Davranış kurallarının çalışmalarımıza nasıl kılavuzluk ettiğinin tüm ekip üyeleri tarafından anlaşıldığından emin olmalıdırlar. Yöneticiler ekiplerini eğitmekle yükümlü değildir ancak eğitim sürecinde ekip üyelerine eşlik etmeleri beklenir. Yöneticiler, aynı zamanda ekiplerinin, tepki veya misilleme olmadan endişe veya kural ihlalleri ile ilgili olarak konuşmaktan çekinmemelerini de sağlamalı ve ekip üyeleri tarafından dile getirilen tüm konuları hızlı bir şekilde ve eksiksiz olarak ele almalıdırlar.

İHLALLER VE YAPTIRIMLAR

ADP Uluslararası Bünyesi çalışanları için, uyumluluk ihlalleri 1’den 4’e kadar sıralanmaktadır. Yaptırımlar olay bazında ve çalışanın bağlı olduğu şirketin disiplin kurallarına uygun olarak ele alınacaktır.

özet