BU KILAVUZ NASIL
KULLANILIR?

Davranış kuralları, etik ve yasalara uygun olarak çalışmaları amacıyla tüm ADP Uluslararası çalışanları yanı sıra tedarikçileri, ortakları ve müşterileri dâhil olmak üzere üçüncü şahısları da kapsamaktadır.

Davranış kuralları, politika ve yönetmeliklerimizde belirtilen ilkeleri özetlemeyi amaçlamaktadır.Ayrıntılı Yönergeler, Haziran 2018 tarihinden önce yayımlanacaktır.

Bu kılavuzun her durumu detaylı şekilde açıklaması amaçlanmamıştır. Kılavuzda yer alan hususlar, doğru davranışın ne olduğuna ilişkin rehber niteliğindedir.

Gerekli görülmesi durumunda kılavuzda güncellemeler yapıla1bilir.

*ADP Uluslararası; ADP International,ADP Ingenierie, genel merkezlerini, yankuruluşlarını ve iştiraklerini, TAV Holding ve iştiraklerini kapsamaktadır.
Kılavuzla ilgili her türlü sorunuz için iletişime geçiniz:
Bölüm Müdürünüz
ADP International Uyum Müdürü
TAV İç Denetim Başkanı
Özel e-posta adresimiz:
ethic.compliance.international@adp.fr