TERIMLER SÖZLÜĞÜ

RÜŞVETLE VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE (ABAC)

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili tüm risk değerlendirme ve risk izleme unsurlarını içerir.

VARLIĞI KÖTÜYE KULLANMA

Bu, şirket varlıklarının hem çalınmasını hem de istemli bir şekilde kötüye kullanılmasını içerir. Nakit, stok ve tüm diğer varlıklarla ilgili olabilir (ticari alacaklar, sabit varlıklar ve aynı zamanda, şirket organizasyonu veya iş ortaklarına ilişkin herhangi bir BT verisi, örn. müşteri veya tedarikçi ana verileri, gemi teknik bilgileri, gizli bilgiler vb.).

ADP ULUSLARARASI ÇEVRE

ADP Uluslararası bünyesi, ADP Uluslararası Genel Merkezlerini, yan kuruluşlarını ve iştiraklerini, TAV Holding ve iştiraklerini kapsamaktadır.

TİCARİ ARACI VEYA TEMSİLCİ

Ticari bir aracı/temsilci, bir yerel ağ genişletmek veya geliştirmek, yerel iş zekası sağlamak ve bir ülkede veya sınırlı bir bölgede yeni iş olanakları yaratmak amacıyla ADP Uluslararası bünyesi tarafından kullanılan bir şirkettir.

Temsilci, aslında verilen hizmetlerden bir komisyon alır.

UYUMLULUK

Uyumluluk, çalışanların, ADP Uluslararası Çevre’nin öz düzenleyici prosedürleri ve politikaları, iç yönerge ve etik ilkelerinin yanı sıra kanuna ve yönetmeliğe göre hareket etmesini de gerektirir. İş ortakları ve üçüncü şahıslar, ADP Uluslararası Çevre uyumluluk standartlarını kabul etmeleri yönünde şiddetle teşvik edilir.

YOLSUZLUK

Yolsuzluk, bu kişinin kendi sıfatıyla herhangi bir davranışını veya kararını etkilemek amacıyla herhangi bir kişiye (yabancı resmi veya özel kişi) herhangi bir teklifte bulunulması, ödeme yapılması, ödeme, verme taahhüdünde bulunulması veya herhangi bir paranın ödenmesine veya değerli herhangi bir şeyin verilmesine izin verilmesidir.

KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ

Rüşvetçilik, bir şirket çalışanı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü şahıs aracı tarafından iş almak veya işi elinde tutmak ya da uygunsuz bir çıkar sağlamak için bir verme (veya böyle bir ödemeyi verme niyetinde olma ya da söz konusu ödemeye izin verme) eylemidir. Rüşvetçilik, en yaygın yolsuzluk türüdür.

-Yasa dışı hediyeler, karar verilmeden önce onu etkilemek yerine karar verildikten sonra bir çalışana söz konusu kararın karşılığı olarak verilen değerli bir şeydir. Bu suç, yasa dışı bir hediyenin çalışanın karar vermesini etkileme niyetinin kanıtını gerektirmemesi dışında rüşvetle aynıdır.

-Ekonomik zorbalık, haksız kullanımla veya korkutarak tehdit etme ya da zorlama ile bir kişi, kurum veya kuruluştan para, mal veya hizmet edinme anlamına gelir.

KOLAYLAŞTIRMA ÖDEMELERİ

Bunlar, devlet görevlilerini, hükumet sorumluluklarının bir parçası olarak gerçekleştirmekle yükümlü oldukları görevleri veya hizmetleri yerine getirmeye ikna etmeye yönelik olan ödemelerdir.

- Birleşik Krallık Rüşvet Yasası gereğince, kolaylaştırma ödemeleri yasaklanmıştır;

- Yurt Dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu gereğince, kolaylaştırma ödemeleri muafiyeti yalnızca zorunlu eylemleri kapsayan “rutin hükumet icraatı”nı kolaylaştırmak için bir ödeme yapıldığında geçerlidir.

“Rutin hükumet icraatı” örnekleri, vizelerin işleme konması, polis koruması veya posta hizmetlerinin sağlanması ve telefon hizmetleri, elektrik ve su gibi şebekelerin temin edilmesidir.

YALAN BEYANLAR

Mali tablolar sahtekarlığı, mali tablo kullanıcılarını, özellikle de yatırımcıları ve alacaklıları kandırmak için mali tablolardaki tutarların veya açıklamaların kasıtlı olarak yanlış ifade edilmesi veya eksikliği olarak tanımlanır. Örneğin maddi mali kayıtların tahrif edilmesini veya değiştirilmesini içerebilir; muhasebe ilkelerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanması; hareketlerin gerçeğe aykırı beyan edilmesi, açıklamaların kasıtlı olarak unutulması, vb. Mali olmayan tablolar sahtekarlığı, okuyucuyu yanlış bilgilendirmek amacıyla resmen açıklanan herhangi bir bilginin (İK, piyasa bilgileri, vb.) kasıtlı olarak yanlış ifade edilmesi veya eksikliği olarak tanımlanır.

TACİZ

Taciz, bir şahsın başka bir şahsın çalışma şartlarını bozmaya ve dolayısıyla şahsın mesleki gelişimindeki itibar, akıl ya da bedensel sağlık haklarına zarar vermeye yönelik olan veya yol açan, tekrar edilen eylemler (yazılı ve sözlü olarak dahil) olarak tanımlanır.

özet