UYUMLULUK
FONKSİYONU ROLÜ

Tüm ADP Uluslararası Bünyesi için ortak bir uyum programı uygulanmaktadır.

Bağımsız bir fonksiyon olan Uyumluluk Birimi, programın denetim ve yönetiminden sorumludur.

ADP Uluslararası Bünyesi uyum fonksiyonu, İç Denetim, Risk Yönetimi, Uyum ve Kalite Görevlisi olarak Christian Laveau’nun başkanlık ettiği ADP Uluslararası Denetim, Uyum, Risk Yönetimi ve Kalite departmanının sorumluluk kapsamının bir parçasıdır.

– ADP Uluslararası uyum biriminin temel misyonu, ADP Grup gereksinimlerine, Uyumluluk ve Etik Politikasına ve ADP Uluslararası uyum programının 6 ana unsuruna uygun olarakADP Uluslararası kapsamındaki uyum sürecine kılavuzluk etmek ve söz konusu süreci izlemektir.

Bu fonksiyon, ADP Uluslararası uyum programını kurumsal, bağlı kuruluş ve/veya ortak girişimler düzeyinde tüm grup genelinde uygulamaktadır. Uyumluluk yönergelerinin uygulanmasını ve bunlara riayet edilmesini taahhüt eder.

ADP Uluslararası uyum fonksiyonu, aynı zamanda uyumluluğa ilişkin herhangi bir soru için daimi bir uyumluluk yardım masası görevi görmektedir.

– TAV uyum fonksiyonunun temel misyonu; ADP Uluslararası Bünyesi Uyum Programının tam olarak anlaşılmasını ve Uyumluluk ve Etik Politikası ve Uyumluluk yönergelerinin TAV işletmelerinde uygulanmasını, yürütülmesini vebunlara riayet edilmesini sağlamaktır. Ayrıca, TAV bünyesindeki uyumluluk konularında daimi bir danışman sıfatıyla hareket etmektedir.

TAV işletmelerinin uyum fonksiyonundan TAV Holding İç Denetim Başkanı Altuğ Koraltan sorumludur.

Uyumlulukla ilgili herhangi bir konuda soru/ sorununuz olması durumunda, uluslararası uyum ekibiyle iletişime geçiniz:

ethic.compliance.international@adp.fr

özet